Γναθοπροσωπική Χειρουργική

Περιλαμβάνει μεγάλης και μεσαίας βαρύτητας χειρουργεία της τραχηλοπροσωπικής χώρας. Συνήθως γίνονται με γενική αναισθησία σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Γναθοπροσωπική Χειρουργική Σερρες

Ενδεικτικά ασχολείται με

  • φλεγμονές και αποστήματα της περιοχής

  • τραυματιολογία του προσώπου

  • ορθογναθική

  • δυσλειτουργία της κροταφογναθικής άρθρωσης

  • χειρουργική  σιελογόνων αδένων

  • κρανιοπροσωπικές δυσπλασίες / σχιστίες

  • χειρουργική  καλοήθων και κακοήθων βλαβών  της στοματο-τραχηλο- προσωπικής περιοχής

  • αισθητική του προσώπου.