Εμφυτευματολογία

Εμφυτευματολογία

Περιλαμβάνει την

  • χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων  
  • δημιουργία νέου οστού και μαλακών μορίων με τις κατάλληλες τεχνικές στις ενδεικνυόμενες περιπτώσεις, 

ώστε ο οδοντίατρος στη συνέχεια να προχωρήσει στην προσθετική αποκατάσταση.