ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 2021-01-27

 

 1. Εισαγωγή

 

Καλώς ήλθατε στο Γναθοχειρουργός Βασίλειος Μπούσιος.

 

Το Γναθοχειρουργός Βασίλειος Μπούσιος («εμάς», «εμείς» ή «μας») λειτουργεί https://www.gnathoxeirourgos.org/ (εφεξής «Υπηρεσία»).

 

Η Πολιτική Απορρήτου μας διέπει την επίσκεψή σας στη διεύθυνση https://www.gnathoxeirourgos.org/ και εξηγεί πώς συλλέγουμε, προστατεύουμε και αποκαλύπτουμε πληροφορίες που προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας μας από εσάς.

 

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την παροχή και τη βελτίωση της Υπηρεσίας. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, αποδέχεστε τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών σύμφωνα με αυτήν την πολιτική. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, οι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου έχουν τις ίδιες έννοιες με τους Όρους και Προϋποθέσεις μας.

 

Οι Όροι και Προϋποθέσεις μας (“Όροι“) διέπουν όλη τη χρήση της Υπηρεσίας μας και μαζί με την Πολιτική Απορρήτου αποτελεί τη συμφωνία σας με εμάς (“συμφωνία“).

 

 1. Ορισμοί

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ σημαίνει τον https://www.gnathoxeirourgos.org/ ιστότοπο που διαχειρίζεται η Γναθοχειρουργός Βασίλειος Μπούσιος.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ σημαίνει δεδομένα σχετικά με ένα ζωντανό άτομο που μπορεί να ταυτοποιηθεί από αυτά τα δεδομένα (ή από αυτά και άλλες πληροφορίες είτε στην κατοχή μας είτε πιθανόν να τεθούν στην κατοχή μας)

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΗΣ είναι δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα είτε δημιουργούνται από τη χρήση της Υπηρεσίας είτε από την ίδια την υποδομή υπηρεσίας (για παράδειγμα, τη διάρκεια μιας επίσκεψης σελίδας).

 

Τα COOKIES είναι μικρά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας (υπολογιστής ή κινητή συσκευή).

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ σημαίνει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που (είτε μόνο του είτε από κοινού είτε από κοινού με άλλα άτομα) καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται ή πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα. Για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, είμαστε Ελεγκτής Δεδομένων των δεδομένων σας.

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Ή ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό του Ελεγκτή Δεδομένων. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες διαφόρων παρόχων υπηρεσιών, προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας πιο αποτελεσματικά.

 

DATA SUBJECT είναι κάθε ζωντανό άτομο που αποτελεί αντικείμενο προσωπικών δεδομένων.

 

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ είναι το άτομο που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μας. Ο Χρήστης αντιστοιχεί στο Υποκείμενο Δεδομένων, το οποίο είναι το αντικείμενο Προσωπικών Δεδομένων.

 

 1. Συλλογή και χρήση πληροφοριών

 

Συλλέγουμε διάφορους τύπους πληροφοριών για διάφορους σκοπούς για να παρέχουμε και να βελτιώσουμε την Υπηρεσία μας σε εσάς.

 

 1. Τύποι συλλεγόμενων δεδομένων

 

Προσωπικά δεδομένα

 

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία ή την ταυτοποίησή σας (“Προσωπικά Δεδομένα“). Οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 

0.1. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 

0.2. Ονομα και επίθετο

 

0.3. Τηλεφωνικό νούμερο

 

0.4. Διεύθυνση, χώρα, πολιτεία, επαρχία, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη

 

0,5. Δεδομένα cookie και χρήσης

 

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με ενημερωτικά δελτία, υλικό μάρκετινγκ ή προώθησης και άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη οποιασδήποτε ή όλων αυτών των επικοινωνιών από εμάς ακολουθώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής.

 

Δεδομένα χρήσης

 

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την Υπηρεσία μας ή όταν έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία από ή μέσω οποιασδήποτε συσκευής (“Δεδομένα χρήσης“).

 

Αυτά τα δεδομένα χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου του υπολογιστή σας (π.χ. διεύθυνση IP), τύπος προγράμματος περιήγησης, έκδοση προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες της υπηρεσίας μας που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος που αφιερώνεται σε αυτές τις σελίδες, μοναδικός αναγνωριστικά συσκευών και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

 

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία με μια συσκευή, αυτά τα δεδομένα χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως ο τύπος της συσκευής που χρησιμοποιείτε, το μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής σας, η διεύθυνση IP της συσκευής σας, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, μοναδική συσκευή αναγνωριστικά και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

 

Δεδομένα cookie παρακολούθησης

 

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης για την παρακολούθηση της δραστηριότητας στην Υπηρεσία μας και διατηρούμε συγκεκριμένες πληροφορίες.

 

Τα cookie είναι αρχεία με μικρή ποσότητα δεδομένων που μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Τα cookies αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης χρησιμοποιούνται επίσης, όπως φάροι, ετικέτες και σενάρια για τη συλλογή και παρακολούθηση πληροφοριών και τη βελτίωση και ανάλυση της Υπηρεσίας μας

Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίψει όλα τα cookie ή να υποδείξει πότε αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, εάν δεν αποδέχεστε cookie, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας μας.

 

Παραδείγματα Cookies που χρησιμοποιούμε:

 

0.1. Cookies συνεδρίας: Χρησιμοποιούμε Cookies συνεδρίας για τη λειτουργία της υπηρεσίας μας.

 

0.2. Cookies προτιμήσεων: Χρησιμοποιούμε Cookies προτιμήσεων για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και τις διάφορες ρυθμίσεις.

 

0.3. Cookies ασφαλείας: Χρησιμοποιούμε Cookies ασφαλείας για λόγους ασφαλείας.

 

0.4. Cookies διαφήμισης: Τα Cookies διαφήμισης χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημίσεων που μπορεί να σχετίζονται με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας.

 

Άλλα δεδομένα

 

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε τις ακόλουθες πληροφορίες: φύλο, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, στοιχεία διαβατηρίου, υπηκοότητα, εγγραφή στον τόπο κατοικίας και πραγματική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου (εργασία, κινητό), λεπτομέρειες εγγράφων σχετικά με την εκπαίδευση, τα προσόντα, την επαγγελματική κατάρτιση, τις συμβάσεις εργασίας, τις συμφωνίες NDA, τις πληροφορίες σχετικά με τα μπόνους και τις αποζημιώσεις, τις πληροφορίες για την οικογενειακή κατάσταση, τα μέλη της οικογένειας, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης (ή άλλος αριθμός φορολογούμενου), την τοποθεσία του γραφείου και άλλα δεδομένα.

 1. Χρήση δεδομένων

 

Γναθοχειρουργός Βασίλειος Μπούσιος χρησιμοποιεί τα συλλεγόμενα δεδομένα για διάφορους σκοπούς:

 

0.1. να παρέχουμε και να διατηρούμε την Υπηρεσία μας.

 

0.2. να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές στην Υπηρεσία μας.

 

0.3. να σας επιτρέψουμε να συμμετάσχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της Υπηρεσίας μας όταν το επιλέξετε.

 

0.4. να παρέχει υποστήριξη πελατών ·

 

0,5. να συλλέξουμε ανάλυση ή πολύτιμες πληροφορίες, ώστε να βελτιώσουμε την Υπηρεσία μας.

 

0.6. για την παρακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας μας.

 

0.7. για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων ·

 

0,8. να εκπληρώσει οποιονδήποτε άλλο σκοπό για τον οποίο το παρέχετε ·

 

0,9. να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και να επιβάλουμε τα δικαιώματά μας που απορρέουν από τυχόν συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ εσάς και εμάς, συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης και της είσπραξης ·

 

0.10. για να σας παρέχουμε ειδοποιήσεις σχετικά με το λογαριασμό σας και / ή τη συνδρομή σας, συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων λήξης και ανανέωσης, των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.

 

0.11. να σας παρέχουμε ειδήσεις, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες για άλλα αγαθά, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που προσφέρουμε παρόμοια με αυτά για τα οποία έχετε ήδη αγοράσει ή ζητήσει πληροφορίες, εκτός εάν έχετε επιλέξει να μην λάβετε τέτοιες πληροφορίες.

 

0.12. με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορούμε να περιγράψουμε όταν παρέχετε τις πληροφορίες.

 

0.13. για οποιονδήποτε άλλο σκοπό με τη συγκατάθεσή σας.

 

 1. Διατήρηση δεδομένων

 

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν απαιτείται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους), να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις νομικές μας συμφωνίες και πολιτικές.

 

Θα διατηρήσουμε επίσης τα δεδομένα χρήσης για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης. Τα δεδομένα χρήσης διατηρούνται γενικά για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας μας ή είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

 

 1. Μεταφορά δεδομένων

 

Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να μεταφερθούν σε – και να διατηρηθούν σε – υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας σας, της επαρχίας, της χώρας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνους της δικαιοδοσίας σας.

 

Εάν βρίσκεστε εκτός Ελλάδας και επιλέξετε να μας παράσχετε πληροφορίες, λάβετε υπόψη ότι μεταφέρουμε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, στην Ελλάδα και τα επεξεργαζόμαστε εκεί.

 

Η συγκατάθεσή σας για αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ακολουθούμενη από την υποβολή τέτοιων πληροφοριών αντιπροσωπεύει τη συγκατάθεσή σας για αυτήν τη μεταφορά.

 

Η Γναθοχειρουργός Βασίλειος Μπούσιος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και καμία μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων σας δεν θα πραγματοποιηθεί σε έναν οργανισμό ή μια χώρα, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένου του ασφάλεια των δεδομένων σας και άλλων προσωπικών πληροφοριών.

 

 1. Αποκάλυψη δεδομένων

 

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε ή παρέχετε:

 

0.1. Γνωστοποίηση για την επιβολή του νόμου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εάν απαιτείται από το νόμο ή ως απάντηση σε έγκυρα αιτήματα από δημόσιες αρχές.

 

0.2. Επαγγελματική συναλλαγή.

Εάν εμείς ή οι θυγατρικές μας συμμετέχουμε σε συγχώνευση, απόκτηση ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν.

 

0.3. Άλλες περιπτώσεις. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας επίσης:

 

0.3.1. στις θυγατρικές και τις θυγατρικές μας

 

0.3.2. σε εργολάβους, παρόχους υπηρεσιών και άλλα τρίτα μέρη που χρησιμοποιούμε για την υποστήριξη της επιχείρησής μας.

 

0.3.3. να εκπληρώσει το σκοπό για τον οποίο το παρέχετε ·

 

0.3.4. με σκοπό να συμπεριληφθεί το λογότυπο της εταιρείας σας στον ιστότοπό μας.

 

0.3.5. για οποιονδήποτε άλλο σκοπό αποκαλύπτεται από εμάς όταν παρέχετε τις πληροφορίες ·

 

0.3.6. με τη συγκατάθεσή σας σε άλλες περιπτώσεις.

 

0.3.7. εάν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της Εταιρείας, των πελατών μας ή άλλων.

 

 1. Ασφάλεια δεδομένων

 

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Ενώ προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά του.

 

 1. Τα δικαιώματά σας προστασίας δεδομένων βάσει του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR)

 

Εάν είστε κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), έχετε ορισμένα δικαιώματα προστασίας δεδομένων, τα οποία καλύπτονται από τον GDPR.

 

Στόχος μας είναι να λάβουμε εύλογα μέτρα για να σας επιτρέψουμε να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων.

 

Εάν θέλετε να ενημερωθείτε για τα Προσωπικά Δεδομένα που έχουμε για εσάς και αν θέλετε να διαγραφούν από τα συστήματά μας, στείλτε μας email στο v_boussios@yahoo.com.

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:

 

0.1. το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης ή διαγραφής των πληροφοριών που έχουμε για εσάς ·

 

0.2. το δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τις πληροφορίες σας εάν αυτές οι πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.

 

0.3. το δικαίωμα αντίρρησης. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς.

 

0.4. το δικαίωμα περιορισμού. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.

 

0,5. το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ένα αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων σε δομημένη, αναγνώσιμη από μηχανή και συνήθως χρησιμοποιούμενη μορφή.

 

0.6. το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή όπου στηριζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.

 

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν απαντήσετε σε τέτοια αιτήματα. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην μπορούμε να παρέχουμε Υπηρεσία χωρίς κάποια απαραίτητα δεδομένα.

 

Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε σε μια Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

 

 1. Πάροχοι υπηρεσιών

 

Ενδέχεται να απασχολούμε εταιρείες και άτομα τρίτων για να διευκολύνουμε την Υπηρεσία μας («Πάροχοι Υπηρεσιών»), να παρέχουμε Υπηρεσία εκ μέρους μας, να εκτελούμε υπηρεσίες που σχετίζονται με την Υπηρεσία ή να μας βοηθάμε στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η Υπηρεσία μας.

 

Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για να εκτελέσουν αυτές τις εργασίες εκ μέρους μας και υποχρεούνται να μην το αποκαλύψουν ή να το χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

 

 1. Analytics

 

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να παρακολουθούμε και να αναλύσουμε τη χρήση της υπηρεσίας μας.

 

 1. Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική απορρήτου

 

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου μας κατά καιρούς. Θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτήν τη σελίδα.

 

Θα σας ενημερώσουμε μέσω email και / ή προειδοποιητικής ειδοποίησης στην Υπηρεσία μας, πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής και θα ενημερώσετε την “ημερομηνία έναρξης ισχύος” στην κορυφή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

 

Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε περιοδικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ισχύουν όταν δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.

 

 1. Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: v_boussios@yahoo.com.