Στοματική Χειρουργική

Περιλαμβάνει μικρής και μεσαίας βαρύτητας επεμβάσεις στην στοματική κοιλότητα. Συνήθως γίνονται υπό τοπική αναισθησία στο περιβάλλον του ιατρείου. 

Στοματική Χειρουργική

Ανάμεσα τους είναι

  • εξαγωγή εγκλείστων δοντιών
  • αποκάλυψη εγκλείστων για ορθοδοντικούς σκοπούς
  • ακροριζεκτομές
  • αφαίρεση κύστεων των γνάθων 
  • χειρουργική μαλακών μορίων  του στόματος
  •